منزل

-

агрегат үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн брэндийн нэр